REGLAMENT


1. El Club Atlètic Calderí organitza la CURSA DE LA FONT DEL DIMONI.

2. La cursa és oberta a tothom que hagi nascut l'any 2005 o anteriors sense distinció de sexe o nacionalitat, que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament.

3. Els participants menors d'edat hauran de presentar el formulari d'autorització signat pel pare/mare, tutor/a el dia de la cursa per a poder participar. Aquest formulari podrà descarregar-se i imprimir-se des de la web de cursa, en l'apartat d'inscripcions.

4. La distancia, és de 10.000 metres, per un recorregut mixt (80% terra i 20% asfalt) amb un punt d'avituallament de líquids al km 5 aproximadament i avituallament líquid i sòlid a l'arribada.

5. La sortida tindrà lloc a les 09:30 h del diumenge 19 d'abril de 2020 des del Parc de Can Rius i l'arribada al mateix lloc. L'organització tancarà el control d'entrada a 1 hora i 20 min. de l'inici de la cursa.

6. Hi ha servei de guarda-roba i dutxes a l'arribada.

7. Obtindran trofeu de la cursa: - Els 3 primers atletes de la general masculí i les 3 primeres de la femenina. - El primer atleta de cada categoria per edats tant masculí com femení. - El primer atleta local en categoria masculí i la primera en categoria femenina. Els atletes que obtinguin premi en la general, no en tindran en les categories per edats.

8. Les categories es regiran per l'any de naixement, i caldrà un mínim de tres participants per premiar la categoria. Queden establertes les següents categories:

 - Nascuts del 2005 al 1986 (de 15 a 34 anys) M1 - F1 

 - Nascuts del 1985 al 1976 (de 35 a 44 anys) M2 - F2 

 - Nascuts del 1975 al 1966 (de 45 a 54 anys) M3 - F3 

 - Nascuts del 1965 i anteriors (de 55 i +55 anys) M4 - F4

Els participants que no anotin l'any de naixement en el moment d'inscriure's seran inclosos en la categoria M1 – F1.( 15 a 34 anys).

9. L'organització limita el nombre de participants a un màxim de 300 atletes. Les inscripcions es tancaran el divendres 17 d'abril a les 23.00 h o bé en exhaurir les places.

10. Per fer les inscripcions a través d'internet caldrà omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament amb targeta de crèdit. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s'hagi fet el pagament.

11. Els drets d'inscripció anticipada a la cursa són de 8€ . El mateix dia de la cursa i en cas de quedar dorsals lliures el preu de la inscripció serà de 13 euros,

Les inscripcions presencials es poden tramitar a la botiga BASE-ESPORTA situada a la plaça Moreu, núm. 12 de Caldes de Montbui

12. El dorsal s'ha de portar en un lloc ben visible, i no portar-lo doblegat. El dorsal es podra recollir el dia de la cursa entre les 08:30 h i les 09:20 h, per recollir-lo s'haurà de lliurar el comprovant de pagament i mostrar el DNI de l'atleta inscrit per identificar-se.

13. Serà desqualificat tot atleta que no hagi completat el recorregut oficial o es comprovi alguna irregularitat. L'organització podrà desqualificar l'atleta que es mostri despectiu amb els altres participants i/o amb l'organització.

14. Les condicions meteorològiques adverses no suposaran la suspensió de la prova, encara que l'organització es reserva el dret d'anul·lar-la si així ho creu convenien per motius de seguretat.

15. El participant, en el moment de la inscripció, manifesta estar preparat per realitzar la prova i és l'únic responsable del seu estat de forma. L'organització no es fa responsable dels accidents o d'altres perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans durant o després d'aquesta.

16. Les reclamacions s'han de fer per escrit, una vegada finalitzada la cursa abans del lliurament dels premis. Una vegada estudiada, la decisió de l'organització serà inapel·lable.

17. L'organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants en la cursa per a la difusió i promoció d'aquesta. Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la llei sobre protecció de dades de caràcter personal.

18. Pel sol fet de participar-hi, s'accepta el present reglament i condicions.