COACHING & ATLETISME


“Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos”. Henry Ford

 

El coaching és un procés de canvi personal, analitza l’estat present i fixa objectius mitjançant un pla d’acció que permeti assolir les metes desitjades de manera realista.

El coach t’acompanya en aquest procés perquè despleguis tot el teu potencial.

No tot és entrenament físic. S’ha d’estar mentalment preparat, i això també s’entrena.

El coaching esportiu aborda tècniques i recursos orientats a potenciar el talent i assolir èxits extraordinaris.

En el procés de coaching es treballen les motivacions, se superen els bloquejos i obstacles per assolir els objectius que es planteja cada atleta.

Permet a l’esportista assolir l’equilibri emocional, el domini de la pressió i alliberar-se de les limitacions.

“Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto”. Henry Ford


Quins són els beneficis del coaching en la pràctica de l’atletisme:

      Et predisposa a latreviment d’assolir un rendiment           superior.

      T’ajuda a competir sense por.

      Manté una actitud positiva davant del repte.                                     Coneixement del teu potencial i dels teus punts dèbils.  

    Gaudir de l’atletisme i dels entrenaments.

    Control positiu  dels pensaments.

      Mantenir la motivació.

     Aconseguir els reptes desitjats.

Esto es un párrafo.Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.ESPAI OFERT PER: