logo-web14gif

Objectius de la secció infantil

La secció infantil del “Club Atlètic Calderí”  pretén oferir un espai on els nens, nenes, moi i noiespuguin practicar l’esport de l’atletisme.

L’objectiu de la secció és formar atletes conscients de les seves capacitats, complets i que siguin capaços de dominar les provea secciós atlètiques. Durant les sessions d’entrenament es treballarà amb la finalitat de fomentar l’increment de gestos motrius així com l’aprenentatge tècnic.

Com a complement al treball esportiu es pretén fomentar valors de l’esport com el compromís, constància, aprenentatge, esforç, auto superació i amistat tot valorant la convivència a la pista i el respecte als companys/es, entrenadors/es i contraris.

Resumint, els PILARS BÀSICS on se sustenta la secció són:

 • DONAR LA POSSIBILITAT DE FER ATLETISME a tots els que ho desitgin, sigui quina sigui la seva edat i el seu nivell. Els mitjans d’entrenament s’adapten en funció de l’experiència, capacitat i edat de l’atleta.
 • LES ETAPES D’APRENENTATGE I D’ENTRENAMENT DE CADA ATLETA SÓN CLAUS EN LA PREPARACIÓ. L’entrenament cerca satisfer-les, sense preses i evitant saltar-se etapes.
 • FOMENTAR ELS VALORS DE L’ESPORT: compromís, constància, aprenentatge, esforç,   auto superació, amistat i respecte.
 • LA CONVIVÈNCIA A LA PISTA ÉS ESSENCIAL, cal complir les normes d’ús, no ocupar la pista si no és necessari, mirar abans de travessar-la tot procurant no molestar la resta d’atletes.
 • ÉS IMPRESCINDIBLE APRENDRE A GUANYAR I A PERDRE. És necessari saber relativitzar els resultats i, en edats de formació, aquests no han de condicionar la planificació de la temporada.

L’objectiu principal de la secció  és que els nens i nenes assoleixin totes les tècniques bàsiques i que, en arribar als 14 anys, tinguin el nivell tècnic bàsic d’execució de totes les especialitats que s'han treballat.

Durant les primeres edats se cerca ensenyar les tècniques més senzilles de les especialitats més complicades donat que es tracta del període en què els infants són més receptius i assimilen millor els conceptes tècnics.

Es posarà molt d’èmfasi en treballar els següents aspectes:

 • Rapidesa i velocitat sense força
 • Capacitat coordinativa i equilibri
 • Col·laborem a una “construcció” muscular perceptible en el nen i nena a llarg termini en el to muscular, la postura, l’ estètica corporal i en una millor eficàcia motriu tècnica, posant molt d’èmfasi en la seva execució
 • Donar importància a les competicions, essent una sessió més d’entrenament tècnic i mental
 • Generar hàbits d’assistència a la pista
 • Inculcar la disciplina del treball atlètic

Es persegueix:

 • CONSTRUIR UN ESQUEMA MOTOR EL MÉS AMPLI POSSIBLE
 • DONAR A CONÈIXER TOTES LES PROVES DE L’ATLETISME
 • EVITAR UNA ESPECIALITZACIÓ PREMATURA
 • MOTIVAR ELS NENS CAP A AQUEST ESPORT
 • DETECCIÓ DE TALENTS