ATLETISME A CALDES ?


L'atletisme és considerat l'esport organitzat més antic del món, és també considerat com un esport base per excel·lència, ja que abasta nombroses disciplines dotant als seus practicants d'una condició física òptima per desenvolupar el cos i adaptar-lo també a la pràctica de qualsevol altra modalitat esportiva. És per això la importància que li donem en poder oferir la possibilitat de practicar-lo en edats primerenques al nostre poble.

Estem en un punt molt delicat. Hem d'aconseguir un grau de sensibilitat i de compromís suficient de qui ens governa per abordar la falta de mitjans evident que patim els practicants de l'atletisme al nostre municipi.

És urgent prendre mesures perquè l'escola d'Atletisme pugui seguir en marxa i dotar-la de mitjans perquè sigui possible la practica aquest esport entre els més joves, donant-los la possibilitat de ser els atletes del futur i des de l'escola d'atletisme mostrar valors com els hàbits saludables, valorar l'esforç, la constància, la integració i una infinitat de valors que tant ens poden aportar en la formació com a persones sobretot en edats primerenques.

La manca d'un espai adequat per a la pràctica de l'atletisme posa en risc la continuïtat del projecte de l'escola d'atletisme, es corre el risc que el gran nombre de joves que estan en l'escola (45) i als que no hem pogut acollir per manca d'espai, vegin frustrades les seves il·lusions i hagin de deixar de practicar atletisme.

Han estat 4 anys de lluita, il·lusió i amb l'esperança de ser reconeguts el que ens ha portat fins aquí, però resulta frustrant veure que el nivell de compromís és escàs.

És molt difícil explicar-li als joves, que no poden practicar el que tant els il·lusiona. Ells han mostrat un grau molt alt d'il·lusió, implicació i esperança al llarg d'aquests anys practicant amb uns mitjans que no reuneixen les condicions òptimes per a poder desenvolupar-se i evolucionar en l'esport que els agrada.

Han participat en un gran nombre de competicions i tenint en compte les condicions en què han hagut d'entrenar comparades amb els seus adversaris, han demostrat que reuneixen condicions per aconseguir grans resultats i per poc que disposin de mitjans adequats segur que aconsegueixen resultats espectaculars, ja que el potencial és molt alt.

Es corre el risc que la frustració per la manca de suport els porti a deixar la pràctica esportiva doncs a aquestes edats és difícil desplaçar-se a altres poblacions on tinguin les instal·lacions necessàries. Crec que es mereixen una resposta.

Santi Cijes
Club Atlètic Calderí
fghgfhghghg